66 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Gửi Email
LIÊN HỆ

Địa chỉ: 66 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: trungdung52xd3@gmail.com

Điện thoại: 090 885 1866

Website: mandalay.com.vn

Fanpage: facebook.com/mandalayshop.vn/